Ana sayfa / Ekonomi Haberleri / Necmettin Erbakan Üniversitesi 210 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları?

Necmettin Erbakan Üniversitesi 210 sözleşmeli personel alımı! Başvuru şartları?

Devlet Personel Başkanlığının yayımlamış olduğu ilana göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak için 210 kişilik alım yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların, önlisans ve lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Peki hangi pozisyonlara alım yapılacak? Buna göre başvuru yapacak adaylardan 4 Ebe, Lise mezunu 10 Hemşire, 165 Hemşire, 2 Diğer Sağlık Personeli, Önlisans mezunu 24 Sağlık Teknikeri ve 4 Diğer Sağlık Personeli olmak üzere toplamda 210 sözleşmeli personel alınacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

– Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı

bulunmamak,

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.

– Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

– Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet

sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

ÖZEL ŞARTLAR!

– Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

– Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

– 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin yayımlamış olduğu ilana başvuru yapacak adaylar için başvuru son tarihi 27 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir.

İlanın Tam Metnini Görmek İçin Tıklayınız…

hakkında admin

İlginizi Çekebilir

İngiltere ve AB arasında Kuzey İrlanda çatlağı

İngiltere’nin Brexit Bakanı Dominic Raab, Brüksel’de AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile ortak basın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir